please wait for processing...
 
:: beta 1.5 ::   
 
     
ประกาศ : line @writerid

การสมัครเป็นนักเขียน

หากท่านคิดว่าท่านมีใจรักในการเขียน และชอบเขียนในสิ่งที่รัก เชิญมาสมัครเป็นนักเขียนมืออาชีพกับเรา
การคัดลอกงานมาส่ง มีโทษสูงสุดในการทำงาน
ขั้นตอนในการสมัครเป็นนักเขียน
 • กรอกข้อมูลให้เป็นความจริง
  • 1. ลงทะเบียน สมัคร ฟรี!

  • 2. ในขั้นตอนการลงทะเบียน นักเขียนจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง โดยเฉพาะข้อมูล
        ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ Line เลือกความเชี่ยวชาญ ส่งรูปบัตรประชาชน ภาพนักเขียน หากขาดอย่างใดไปเราจะไม่รับการสมัครเป็นนักเขียน (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากไม่มีข้อมูลใด)
  • 3. หลังจากที่ท่านทำทุกอย่างครบแล้ว กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ เราจะเข้าไปตรวจสอบ โดยขอให้ท่านแจ้ง email และ username ของท่านมาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
  • 4. หากในข้อ 3.ไม่มีปัญหาเราจะทำการทดสอบนักเขียนในลำดับต่อไป
  • 5. ในการทดสอบนักเขียนเราจะมีการแจ้งในสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ ภาษาที่ใช้ ข้อกำหนดต่างๆ และทดสอบตามสามารถในการเขียน การอธิบาย การส่งตัวอย่างงานเขียน และดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนต่อไป
  • 6. ท่านจะต้องอ่านในหัวข้อ ถาม-ตอบ คำถามที่ถามบ่อย ? เพื่อประโยขน์กับตัวท่านเอง
  • 7. หากท่านได้เป็นนักเขียนจะมี status ที่ขวามือบนของหน้าเป็น Ready Writer แต่หากท่านอยู่ขั้นตอนการทดสอบ Pre Writer หลังจากที่ login
  • 8. การอนุมัติการเป็นนักเขียน จะใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ และผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น หากเจ้าหน้าที่เราเห็นว่าผู้สมัครท่านใดยังไม่เหมาะสมในการเป็นนักเขียน เราอาจไม่มีการแจ้งเหตุผล
  • 9. งานแรกหรือในช่วงทดสอบในการสมัครเป็นนักเขียนจะไม่ได้รับค้าจ้าง • กรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และข้อกำหนด
  • 1. ห้ามกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีแนวโน้วที่จะไม่เป็นความจริง
  • 2. หากตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ส่งมาไม่เป็นความจริงทั้งหมด เราจะไม่สามารถให้ท่านเป็นนักเขียนได้
  • 3. ห้ามมิให้มีความพยายามนำชื่อ ข้อมูล หรือรูปภาพคนอื่นมาแสดงว่าเป็นตัวท่านเอง
  • 4. หากตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่กรอกมาไม่เป็นความจริง เราจะทำการยกเลิกบัญชีท่านโดยทันที ถึงแม้จะทราบในภายหลังก็ตาม
  • 5. หากตรวจสอบได้ว่าบุคคลคนเดียวกันพยายามส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ถึอแม้ข้อมูลจะครบถ้วนในภายหลัง เราจะไม่สามารถให้เป็นนักเขียนได้
  • 6. เราไม่ต้องการให้ท่านที่จะมาหารายได้โดยการคัดลอกงานผู้อื่นแล้วนำมาส่ง หรือมีแนวโน้มสูง โดยหวังว่าจะได้เงินมาโดยง่าย หากตรวจสอบพบแม้แต่ครั้งเดียวท่านจะโดยยกเลิกบัญชีโดยทันที ไม่ว่าท่านจะสมัครผ่านไปแล้วหรือไม่ก็ตาม
  • 7. โทษสูงสุดในการทำงาน คือการยกเลิกบัญชี ไม่ว่าท่านจะมีเงินอยู่ในระบบหรือไม่ก็ตาม หยุดการทำธุรกรรมงานการเงินกับนักเขียน นักเขียนจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทางระบบจะนำเงินที่มีชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย หากไม่พอเราจะดำเนินการในทุกวิธี และหากจำเป็นเราจะใช้ขั้นตอนทางกฎหมาย ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการทำการในขั้นตอนต่างๆโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ

เราต้องการท่านที่ต้องการที่จะเป็นนักเขียนจริงๆเท่านั้น การส่งงานที่ตรงเวลา การเอาใจในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียน การยอมรับในการแก้ไขงาน ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายดังนั้นความอดทนและความตั้งใจเป็นสิ่งคำสัญในการทำงาน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันย้อมเกิดขึ้นได้ในการทำงาน หากไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินเราทั้งหมดจะผ่านมันไม่ได้     
เขียนในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เขียนเป็นพื้นฐานที่สำคัญ Follow Form our social network
FacebookGoogleTwitterBuffer Digg LinkedIn Print

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ อีเมล์ writer.thai.info@gmail.com และ line : karntan (จ-ศ 8.00-17.00 น หรือทุกวันเวลาที่สามารถตอบได้)- Copyright 2015-2020 เขียนบทความ.com   admin